ติดต่อช่างแก้ไขท่อตัน ด่วน! ทันใจ บริการทั่วกรุงเทพ

เกี่ยวกับบริษัทของเรา

   ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจพัฒน์ท่อน้ำ บริษัทของเราได้ก่อตั้ง ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2560 เป็นกิจการขนาดเล็ก ประกอบกิจการแบบครอบครัว ซึ่งบริษัทเกิดขึ้นได้ก็เพราะครอบครัว.

  ฉะนั้น เราจึงมุ่งมั่น ดูแลและใส่ใจให้บริการ เปรียบเสมือนคุณเป็นดั่งครอบครัวของเรา.

  ขอบคุณทุกกำลังใจ ขอบคุณทุกการสนับสนุน ขอบคุณที่วางใจใช้บริการของเรา เราสัญญาจะมุ่งมั่นและพัฒนาศักยภาพ แล้วคงไว้ซึ่งมาตรฐานในการดูแลคุณดั่งครอบครัวของเรา.

  ดังนั้นเราจึงได้ขอกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อจดทะเบียนพาณิชย์ เพื่อให้คุณได้มั่นใจในบริการของเรามากยิ่งขึ้น

ใบรับรอง