banner service

บริการของเรา

แก้ไขท่อระบายน้ำตันทำอย่างไร

เรียกใช้งานช่างงูเหล็กทะลวงท่อ​

หากคุณกำลังประสบปัญหา! ท่อระบายน้ำหลัก (ท่อเมน) อุดตัน น้ำไม่ไหล น้ำเอ่อล้นออกมากจากบ่อพักท่อระบายน้ำ  น้ำทิ้งไม่ระบายออกไปยังท่อระบายน้ำสาธารณะ โดยปกติแล้วท่อระบายน้ำหลักจะมีบ่อพักท่อเป็นระยะเพื่อความสะดวกในการดูแลรักษา และรับน้ำทิ้งจากส่วนอื่นๆภายในอาอาคาร

หากท่อระบายน้ำหลักเกิดอาการอุดตัน จะทำให้ส่วนอื่นๆ ของระบบสุขาภิบาลภายในอาคารหรือตัวบ้านได้รับผลกระทบตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นอ่างล้างจาน  อ่างล้างหน้า ร่วมถึงห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องสุขา 

ดังนั้นเพื่อไม่ให้ส่วนอื่นได้รับผลกระทบจึงควรรีบแก้ไขปัญหา!

ส้วมตัน8
บ่อดักไขมัน4
service2
แก้ไขส้วมตัน กดน้ำไม่ลงทำอย่างไร

การแก้ไขส้วมตัน

   ในยามคับขันของกิจวัตรประจำวัน ที่คุณอาจจะต้องเผญิชกับเหตุการณ์ ส้วมตัน” หรือ กดชักโครกไม่ลง หลังจากทำธุระส่วนตัวเสร็จ ซึ่งทำให้ผู้ใช้งานห้องสุขารู้สึกเป็นทุกข์ขึ้นมาทันที แต่เดียวก่อน! เบื้องต้นลองแก้ไขสถานการณ์ล่วงหน้าด้วย 5 วิธีต่อไปนี้
   1. สู้ด้วยน้ำถังใหญ่ เตรียมน้ำเต็มถังแล้วราดลงไปแรงๆ
   2. สู้ด้วยน้ำต้มร้อน (อย่าใช้น้ำเดือด เพราะอาจจะทำให้แตก)
   3. สู้ด้วยน้ำยาล้างจาน เทน้ำยาล้างจานลงทิ้งไว้สักพักแล้วราดด้วยน้ำร้อนถังใหญ่
   4. สู้ด้วยสารเคมี เช่น น้ำยาทำความสะอาดสุขภัณฑ์หรือโซดาไฟ ฯลฯ,
   5. สุดท้ายลองใช้เหล็กไม้แขวนเสื้อดู

หากเบื้องต้นดังกล่าวแก้ไขปัญหา “ส้วมตัน” ไม่ได้ผล เป็นเป็นท่อท่อระบายภายในอุดตัน ซึ่งเป็นส่วนที่คุณอาจจะไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวคุณเองได้
    ดังนั้นเพื่อให้คุณใช้งานห้องสุขาได้อย่างมีความสุขต่อไป คุณจึงควรโทรปรึกษาช่างที่ชำนาญการเพื่อให้แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด

ส้วมตัน7
ส้วมตัน2
ส้วมตัน4
Enjoy every
moment
play-icon
บ่อดักไขมัน15
บ่อดักไขมัน13
บ่อดักไขมัน12
ดูแลรักษาบ่อดักไขมันอย่างไร

ล้างบ่อดักไขมัน

บริการล้างบ่อดักไขมัน สิ่งปฏิกูล ตามสถานที่ต่างๆ บ้าน ร้านอาหาร โรงงานอุตสาหกรรม ที่ถังดักไขมันเต็มหรือตัน จะทำให้ท่อน้ำทิ้งภายในส่วนอื่นๆ ไหลออกช้า เนื่องจากน้ำทิ้งที่จะไหลสู่ท่อน้ำสาธารณะไม่สามารถไหลผ่านได้หรือไหลช้า เพราะมีเศษไขมันอยู่ในถังหนาแน่นและเกาะตามท่อน้ำทิ้ง

  “ข้อดีของการล้างระบบดักไขมัน”
 – ช่วยลดปัญหาการเกิดท่ออุดตัน ทำให้น้ำระบายได้ดีขึ้น
 – ช่วยลดและป้องกัน สัตว์ แมลง ที่เป็นพาหะนำเชื้อโรค
 – ช่วยลดการเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์

ดังนั้นแล้ว จึงควรหมั่นตรวจสอบบ่อดักไขมัน หากพบว่า ไขมันเริ่มเกาะกันเป็นก้อน น้ำเริ่มไหลช้า หรือ มีกลิ่นเหม็นจากท่อระบายน้ำ สามารถโทรปรึกษาหรือนัดวันเวลาได้ 24 ชม.

ระบบสุขาภิบาล

วางท่อระบายน้ำ

การวางท่อระบายน้ำหลัก(ท่อเมน)นั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก” ในการระบายน้ำทิ้งออกไปยังท่อระบายน้ำสาธารณะ ซึ่งท่อเมนหลักจะรับน้ำทิ้งส่วนต่างๆภายในบ้าน หรือตัวอาคาร  ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำ ห้องครัว ห้องสุขา ร่วมไปถึงรับน้ำล้นออกจากบ่อเกรอะ และบ่อดักไขมัน

ฉะนั้นการวางท่อระบายน้ำหลักออกเป็นสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะที่ดีต้อง มีทีมวิศวกรในการประเมินและติดตั้งระบบสุขาภิบาลเพื่อให้ได้มาตรฐาน และการให้ทีมช่างที่มีประสบการณ์ทางด้านโดยเฉพาะก็ช่วยให้ สามารถวางระบบระบายน้ำสาธารณะได้เป็นอย่างดี ถูกต้องตามหลักระบบสุขภิบาล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีในการใช้งาน  และสะดวกต่อการบํารุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน

หากวางไม่ถูกต้องน้ำ อาจระบายได้ไม่ดีเท่าที่ควร อันเป็นสาเหตุทำให้น้ำท่วมขัง หรือหากทำไม่ถูกหลักการ อาจทำให้เกิดการชำรุดเสียหายขึ้นได้ในภายหลังเช่นกัน ดังนั้นเราจึงควรให้ความสำคัญกับการวางท่อระบายน้ำ เป็นพิเศษ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทีอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

service4
service3
ลอกท่อระบายน้ำอย่างไร

การลอกท่อระบายน้ำ

   “การลอกท่อระบายน้ำ” จะช่วยทำให้ระบายน้ำทิ้งไหลสู่ระบายระบายน้ำสาธารณะได้ดีขึ้น และช่วยกำจัดของเสียที่สะสมมานานไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็น ช่วยลดสัตว์และแมลงอันเป็นเหตุนำเชื้อโรค
    การลอกท่อระบายน้ำทำได้ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม, ท่อสาธารณะ, ท่อหมู่บ้าน ,ท่อน้ำเสียทุกประเภท ,บ่อพัก
   ราคาให้บริการ จำนวนงานต้องไม่ต่ำกว่า 1,000 เมตร น้อยกว่า 1,000 เมตร คิดเหมาราคาขั้นต่ำ
 – ท่อขนาด น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.40 เซนติเมตร ค่าบริการเมตรละ 150 บาท
 – ท่อขนาด 60 เซนติเมตร ค่าบริการเมตรละ 170 บาท
 – ท่อขนาด 80 เซนติเมตร ค่าบริการเมตรละ 190 บาท
 – ท่อขนาด 1 เมตร ค่าบริการเมตรละ 250 บาท
 – ท่อขนาด 1.2 เมตร ค่าบริการเมตรละ 300 บาท
 – ท่อขนาด 1.5 เมตร ค่าบริการเมตรละ 400 บาท
 – รางระบายน้ำ น้อยกว่าหรือเท่ากับ30X30 ค่าบริการเมตรละ 120 บาท
 – รางระบายน้ำ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 60X60 ค่าบริการเมตรละ 150 บาท
 – รางระบายน้ำ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 80X80 ค่าบริการเมตรละ 180 บาท
 – รางระบายน้ำ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.0X1.0 ค่าบริการเมตรละ 200 บาท
 – รางระบายน้ำ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.5 X1.5ค่าบริการเมตรละ 250 บาท

 “ทั้งนี้ราคาขึ้นอยู่กับปริมาณงาน ที่อยู่ สะถานที่ ลักษณะคววามยากง่ายและของเสียที่อยู่ในท่อหรือราง
ท่อระบายน้ำ3