ท่อระบายน้ำ28
ระบบสุขาภิบาล

วางท่อระบายน้ำ

       “การวางท่อระบายน้ำหลัก(ท่อเมน)นั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก” ในการระบายน้ำทิ้งออกไปยังท่อระบายน้ำสาธารณะ ซึ่งท่อเมนหลักจะรับน้ำทิ้งส่วนต่างๆภายในบ้าน หรือตัวอาคาร  ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำ ห้องครัว ห้องสุขา ร่วมไปถึงรับน้ำล้นออกจากบ่อเกรอะ และบ่อดักไขมัน

service4
service3

       ฉะนั้นการวางท่อระบายน้ำหลักออกเป็นสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะที่ดีต้อง มีทีมวิศวกรในการประเมินและติดตั้งระบบสุขาภิบาลเพื่อให้ได้มาตรฐาน และการให้ทีมช่างที่มีประสบการณ์ทางด้านโดยเฉพาะก็ช่วยให้ สามารถวางระบบระบายน้ำสาธารณะได้เป็นอย่างดี ถูกต้องตามหลักระบบสุขภิบาล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีในการใช้งาน  และสะดวกต่อการบํารุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน

banner service

       หากวางไม่ถูกต้องน้ำ อาจระบายได้ไม่ดีเท่าที่ควร อันเป็นสาเหตุทำให้น้ำท่วมขัง หรือหากทำไม่ถูกหลักการ อาจทำให้เกิดการชำรุดเสียหายขึ้นได้ในภายหลังเช่นกัน ดังนั้นเราจึงควรให้ความสำคัญกับการวางท่อระบายน้ำ เป็นพิเศษ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทีอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

Similar Posts